Storgata 4c

storgata4c

Kombinert Næringseiendom og bolig på sydsiden like ved Halden Torg.

Eiendommen er et sameie hvor vårt firma eier ca. 40 % av næringsdelen.

Sameiet har solid økonomi og bygget er godt vedlikeholdt og fremstår som attraktiv eiendom.